DISCLAIMER

De website www.geneticpuzzle.eu en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde links en hyperlinks, zijn eigendom van O3 Group BV. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan op te slaan, te kopiëren of openbaar te maken, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van O3 Group BV.

Aan de op deze website getoonde informatie worden voortdurend met zorg en aandacht toevoegingen en aanpassingen verricht door O3 Group BV. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Alle getoonde afbeeldingen op de website zijn louter ter illustratie.  Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW.

O3 Group BV behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen die betrekking hebben op de informatie, de afbeeldingen en prijzen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

De website bevat links en hyperlinks die leiden naar andere websites, welke geen eigendom zijn van O3 Group BV en ook niet door ons worden onderhouden. Deze links zijn puur en alleen ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel O3 Group BV uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren van deze sites, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door O3 Group BV worden onderhouden wordt afgewezen.